Våre Avispartnere

Målgruppeanalyser er noe vi kan. For at du som kunde skal nå ut på beste måte setter vi oss sammen for å se på ulike muligheter og bestemmer distribusjonskanal etter hva som gir størst effekt. Vi samarbeider med ledende dagsaviser i hele Skandinavia og andre nisje- og bransjeaviser. Alt dette for at du skal nå din målgruppe.

Svenske aviser


Dagens Industri
Opplag: 103 100. Antall lesere: 328 000.
Målgruppe: 68% menn, 32 % kvinner. 15-24 år 7%, 25-34 år 16%, 35-49 år 32%, 50-64 år 34%, 65-79 år 18%. Avisens største målgruppe er beslutningstagere på høyt nivå og med høy inntekt, spredt over hele Sverige. Av alle aviser har DI størst utbredelse innenfor denne målgruppen.
Geografisk spredning: Riksdekkende men med flest lesere i storbyregionene Stockholm, Gøteborg og Malmø.

Svenska Dagbladet
Opplag: 160 000. Antall lesere: 435 000.
Målgruppe: 53% menn, 47% kvinner. 15-24 år 11%, 25-34 år 16%, 35-49 år 26%, 50-64 år 30%, 65-79 år 18%. 59% har høyere utdanning, 21 % sitter i lederposisjoner og 66% har et stort eller i avgjørende beslutningsposisjoner i arbeidslivet. 
Geografisk spredning: Dekker 15 % av alle husstander i Stockholm. Leserne er spredd over hele Sverige. 39 % er utenfor Stockholm.

Dagens Nyheter
Opplag: 283 000. Antall lesere: 810 000.
Målgruppe: 50% menn, 50% kvinner. 15-24 år 13%, 25-34 år 17%, 35-49 år 28%, 50-64 år 28%, 65-79 år 14%. 
Geografisk spredning: Dekker 31 % av alle husstander i Stockholm. Når ut til 13 % av landets lesere.

Göteborgs-Posten
Opplag: 170 000. Antall lesere: 426 000.
Målgruppe: 51% menn, 49% kvinner. 15-24 år 12%, 25-34 år 15%, 35-44 år 19%, 45-54 år 18%, 55-64 år 19%, 65-74 år 12%.41% av leserne er høyere utdanning og ca. 70% er gift eller samboer. 
Geografisk spredning: Av alle medier i Vest-Sverige er GP Sveriges nest største morgenavis og den avisen som når ut til flest lesere. Dekningsområdet er i hovedsak fra Stenungsund i nord til Kungsbacka i sør og Vårgårda i øst, hvor 22 % av husstandene abonnerer på avisen. 65 % av alle mellom 15 og 79 år leser GP i denne regionen.

Sydsvenskan
Opplag: 100 000. Antall lesere: 203 000
Målgruppe: 58% menn, 42% kvinner. 15-29 år 26%, 30-44 år 39%, 45-59 år 25%, 60-79 år 10%. Mer enn halvparten av leserne er heltidsarbeidende og har høyere utdanning. 
Geografisk spredning: De fleste leserne bor i og utenfor Malmø, Lund og Trelleborg, og dekker 55,3% av leserne.

Dagens Samhälle
Opplag: 32 000. Antall lesere: 58 000.
Målgruppe: Ansatte og politisk valgte i kommuner, fylker, og storting.
Geografisk Spridning: Har abonnenter i alle kommuner og fylker. Jo høyere i organisasjonene man befinner seg, jo større sannsynlighet er det for at Dagens Samhälle blir lest.

Danske aviser


Morgonavisen Jyllands-Posten
Opplag: 90 000. Antall lesere: 271 000.
Målgruppe: 56% menn, 44% kvinner. 12-24 år 10 %, 25-39 år 17,5%, 40-59 år 37,1% 60 år+ 35,4%. Lønnsmotakere 59,2%. Beslutningstakere 26,2%. 
Geografisk spredning: Riksdekkende, men med størst opplag på Øst-Jylland og Øst-Sjælland.

B.T.
Opplag: 54 000 Antall lesere: 170 000
Målgruppe: 57% menn, 43% kvinner. 59% mellom 25-59 år, 80% har minst to voksne i husholdningen. 43% har utdannelse, 60% er aktive på arbeidsmarkedet. BTs målgruppe er familier med moderne, individorienterte og har hjemmeboende barn. Økonomisk er målgruppen den store middelklassen som har en årsinntekt fra 300 000 til 700 000 kroner i året.
Geografisk Spridning: 56% av leserne bor på østsiden av Storebæltsbroen. Har totalt 146 000 lesere på Jylland og 226 000 lesere på Sjælland. Er en av Danmarks aviser med bredest dekning.


Berlingske Tidende
Opplag: 82 000. Antal Läsere: 186 000.
Målgruppe: 56% menn, 44% kvinner. 56% er mellom 25-59 år, 75% har ikke barn i husholdningen, 49% har en høyere akademisk utdannelse og 60% er lønnsmotakere. Berlingske Tidene har en unik posisjon som morgenavis i Øst Danmark og når de mest kjøpssterke leserne.
Geografisk spredning: 85% av leserne bor øst for Storebæltsbroen. 248 000 lesere bor i København, Nord- og Øst-Sjælland. 42 000 lesere bor på øvrige Sjælland.

Politiken
Opplag: 90 000. Antall lesere: 330 000.
Målgruppe: 49% menn, 51% kvinner. 12-24 år 13%, 25-39 år 18%, 40-59 år 38%, 60 år+ 31%. 
Avisens største målgruppe er i hovedsak velutdannede, veletablerte og konsumentsterke familiemennesker som er på arbeidsmarkedet.
Geografisk spredning: Politikken er riksdekkede og landets nest største avis. Hovedtyngden av lesere bor i hovedstadsområdet.

Børsen
Opplag: 57 000. Antall lesere: 158 000.
Målgruppe: Menn 68%, kvinner 32%. Største målgruppe er i alderen fra 30 til 59 år og regnes som dobbelt beslutningstakere som rår over betydelig kapital, både i arbeidslivet og privat. Regnes som høykonsumenter. 
Geografisk spredning: 61 % av leserne bor øst for Storebæltsbroen. 39 % bor på vestsiden av Storebæltsbroen.

Norska tidningar


Aftenposten
Opplag: 236 000. Antall lesere: 665 000.
Målgruppe: 15-19 år 6%, 20-29 år 13%, 30-39 år 18%, 40-49 år 16%, 50-59 år 16%, 60 år + 29%. Den generelle leseren er velutdannet, har fast lønn og vil være nyhetsoppdatert. 
Geografisk spredning: Primærnedslagsfeltet er Oslo og Akershus. Sekundært hele den sydøstre delen av Norge. Andre kjerneområder er rundt storbyer som Bergen og Trondheim.

Dagens Næringsliv
Opplag: 82 000. Antall lesere: 252 000
Målgruppe: Menn: 65% kvinner: 35%. Under 30 år 15%, 30-39 år 22%, 40-49 år 24%, 50-59 år 21%, 60 år + 18%. Leserne utmerker seg ved at de bor i storbyområder, er velutdannede, har lederposisjoner innenfor næringsliv eller offentlig sektor, og har en god økonomi. 
Geografisk spredning: Primærnedslagsfeltet er Oslo og Akershus. Avisen er også veletablert i Bergen, Trondheim og Stavanger.

Dagbladet
Upplaga: 80 000. Antal läsare: 300 000.
Målgrupp: 55% män, 46% kvinnor. 12-19 år 10,7%, 20-29 år 16,2%, 30-39 år 16%, 40-49 år 17,4%, 50-59 år 16,3%, 65 år + 23,4%.
Geografisk spridning: Rikstäckande men med en stor del urbana läsare.