Fra idé til publisering

Her beskriver vi prosessen for avisbilag fra den første ideen diskuteres og fram til trykking og distribusjon.

Bestillning

Når en kunde vil utvikle et bilag med oss på Tabloid, er en god idé selve grunnlaget. Den skaper gode forutsetninger for hvordan bilaget skal utvikles, hvilke annonsører som kan tenke seg å være med og i hvilken avis bilaget bør distribueres. Når du bestiller et bilag hos oss så jobber vi med følgende modell for å kvalitetssikre at bilaget får den beste kvalitet i både tekst, bilder og layout.

Redaksjonsmøte

Hvert prosjekt starter med et redaksjonsmøte. Sammen med kunden bestemmer vi oss for hvilke budskap som bør løftes frem i bilaget, og hvordan dette best kan gjøres. Vi velger hvordan artiklene skal prioriteres, samt hvilken form bilaget skal ha. I samråd med kunden forsøker vi også å finne interessante intervjupersoner til artikler hvor det er ønskelig. Vi setter også en tydelig tidsplan for prosjektet, og prater om hvilke annonsører som skal inviteres til å være med i det aktuelle bilaget.

Produksjon av tekst og foto, og annonsesalg

Journalistene og fotografene er ute på feltet og gjør research, intervjuer og fotograferer. Alle artiklene er unike; iblant blir det store reportasjer, andre ganger enklere telefonintervjuer. Det første utkastet av tekstene sendes til kunden og samtlige intervjupersoner for eventuelle justeringer og kommentarer. 
Parallelt med dette begynner våre formgivere å skissere en dummy, som er en mal på bakgrunn av redaksjonsmøtet. På den måten får vi en tidlig forståelse for bilagets innhold og kan danne oss et bilde av det endelige resultatet. Dummyen gir oss også veileding i forhold til hvor lange de ulike tekstene skal bli og hvilke type bilder som skal prioriteres.

Grafisk formgivning

Cirka tre uker før utgivelse har vi en dato hvor tekst og bilder skal være godkjent fra kunde. Deretter påbegynnes hoveddelen av layoutarbeidet. Materialet legges da inn på sidene og bilaget begynner å ta form. Prosjektet er godt forankret både hos kunden og hos Tabloid, men endringer kan allikevel skje i løpet av produksjonsprosessen og når bilagets endelige form blir avgjort i sluttinnspurten.

Visning av bilaget for sluttkorrigering

Noen dager før bilaget skal trykkes, vises resultatet for kunden, som da har mulighet til å bedømme sluttresultatet og komme med de siste innspillene. Dette pleier å være det mest spennende øyeblikket for kunden.

Repro

Når alt materiell har fått sin plass og utforming i bilaget og samtlige korrekturer er utført, så sendes bilaget til repro. I den prosessen går man gjennom alt av bildemateriell, toneplater, typesnitt og trykktekniske detaljer. Dette er for å sikre at ingenting kan gå feil i selve trykkingen.

Trykking og utgivelse

Da er alt ferdig for bilaget som det har tatt cirka tre måneder å produsere. I løpet av noen få timer vil det trykkes tusenvis av eksemplarer, som deretter distribueres til vertsavisens lesere på kanskje flere hundretusen mennesker. Dette er en dag som du som kunde kommer til å være stolt og glad!