Hvorfor et bilag?

Gir du ut et bilag med Tabloid treffer du en stor leserkrets og får tydelig gjennomslagskraft. Dagsavisene har høy troverdighet, og gjennom dem som distributør av ditt bilag når du beslutningstakere, politikere og allmenheten.

SLIK LAGER VI EN ARTIKKELANNONSE


I hvert bilag som produseres finnes det et grunnleggende budskap. Som annonsør har du mulighet til å være med å komplettere og forsterke det redaksjonelle innholdet. Ved å lage en annonse i artikkelformat kan ditt budskap skreddersys på en veldig god måte. Du har da mulighet til å beskrive din virksomhet grundig, samt å sette flere ord på et tema enn hva man kan på noen få rader.

Slik går man frem:På samme måte som en vanlig grafisk annonse, lages en artikkelannonse i ulike størrelser. På en helside kan man få med flere poenger, som for eksempel en hovedartikkel, en mindre artikkel og en faktaboks. Tekstene kompletteres deretter med bilder og/eller grafikk slik at det gir et så attraktivt og lesverdig inntrykk som mulig.

Den normale arbeidsgangen for en artikkelannonse er at kunden og prosjektlederen i Tabloid planlegger en annonse i et spesifikt bilag. Kunden beskriver hva som skal løftes frem og om det er noen spesielle ønsker med innholdet. Deretter blir kunden kontaktet av en journalist og en fotograf som gjør intervju, fotograferer og planlegger hvordan man på best mulig måte skal formidle den informasjon som kunden ønsker. På det tidspunktet kjenner også journalisten bilagets innhold, og kan derfor også fortelle kunden om hvordan budskapet best mulig kan løftes frem i det aktuelle bilaget.

Deretter skriver journalisten en tekst som sendes til kunden, som også kan komme med innspill og foreslå eventuelle endringer. Når kunden er fornøyd med teksten sendes den videre til redaksjonen på Tabloid. Der vil en grafisk formgiver sette sammen siden med tekst, bilder og eventuell grafikk. I siste runde sender formgiveren den ferdige artikkelannonsen til kunden, som igjen har mulighet til å foreslå eventuelle endringer. Når artikkelannonsen blir godkjent av kunden så sendes den videre til reporavdelingen hvor den deretter trykkes sammen med resten av bilaget. Noen dager senere sendes bilaget sammen med hovedavisen ut til postkassene og vil nå tusenvis av lesere.